Obecně závazná vyhláška 2/2016

V níže přiloženém souboru PDF naleznete znění nové obecně závazné vyhlášky 2/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Křečany.   obecne_zavazna_vyhlaska_2_2016

Usnesení 24. VZZO

Dobrý den, v níže přiloženém souboru si můžete přečíst usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Staré Křečany.   usneseni_24_vzzo