ZAVEREČNÝ ÚČET OBCE 2016


krecany.UCET

ZA Závěr účet 2015 Z PO Rozvaha Z Výkaz zisku a ztrát Z Inventarizační zpráva Z PO Příloha Z PO Výkaz zisku a ztrát Z Příloha Z Rozvaha Z FIN 2-12 Zpráva o kontrole PO Zpráva o auditu  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ APK


APK

          Přihlašte se do výběrového řízení. Podmínky jsou přílohou.

18. veřejné zastupitelstvo obce Starém Křečany


  bod_1_18.2016 bod_2_18.2016 bod_3_18.2016 bod_4_18.2016 bod_5_18.2016 bod_6_18.2016 bod_7_18.2016 bod_8_18.2016 bod_9_18.2016 bod_10_18.2016 bod_11_18.2016 bod_12_18.2016 bod_13_18.2016 bod_14_18.2016 bod  15.1 D

OZNÁMENÍ


Oznámení o ukončení BPEJ06052016113046