MÁTE UHRAZENY VŠECHNY POPLATKY?

 

VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů za rok 2014, 2015 a 2016

poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedené místní poplatky ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti.

poplatky-460x360

Veřejná vyhláška – před. seznam PLAKÁT