Článek z diecézního zpravodaje

Vážení spoluobčané v přiloženém souboru níže si můžete přečíst článek, který vyšel v Diecézním zpravodaji. Celý článek nám rekapituluje rozsvěcení vánočního stromu v Brtníkách, představení nového keramického betlému od paní Choutkové a rekapituluje návštěvu generálního vikáře mns. M. Davídka. Více už ve výše zmiňovaném článku.

final-kt_dieceze_49-4