Bioodpad

  Vážení spoluobčané, v níže přiložených souborech PDF naleznete informace spojené se svozem Biologicky rozložitelného odpadu (BRKO). Informace se týkají možnosti vyzvednutí sběrné nádoby a také termínech svozu. Sběrné hnědé nádoby na Bioodpad SVOZ BIOODPADU

Podpora rodin s dětmi

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost níže přiloženému souboru PDF, ve kterém naleznete článek, kterýž se zabývá Podporou rodin s dětmi. podpora rodin s dětmi08032017121116